ประธานของสมาคมเพื่ือนไทย บาเซิล
     

     

     

     

คุณ ดาเนียล
Präsident

คุณ กฤษนา
Vice-President

คุณ สุกัลยา
Cashier


คุณ แพรวา

คุณ โคลด

คุณ ไฮนซ์
Webmaster