ประธานของสมาคมเพื่ือนไทย บาเซิล
     

     

     

     

คุณ นวลพร
Präsident

คุณ ดาเนียล
Vice-President

คุณ สุกัลยา
Cashier

คุณ ไฮนซ์
Webmaster

คุณ แพรวา

คุณ กฤษนา

คุณ ดาวิด

คุณ โคลด