สมาคมของเราและเมืองที่ตั้ง
 
 สมาคมของเรามีสมาชิกทั้งครอบครัวชาวไทยและชาวสวิต
 มากกว่า ๒๐๐ ครอบครัว
 เมืองบาเซิลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสวิต
 มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน เขตแดนติดเยอรมันและฝรั่งเศส
 รูปซ้ายมือ เขตเมืองเก่าบาเซิล และทางซ้ายเป็นเมืองท่า
 ขนส่งสินค้าออกทะเล
 บาเซิลมีสนามบินนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเก่าแก่ บริษัทยา
 และเคมี  ทั้งยังชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์หลากหลาย>