ทุกปี ในเดือนกรกฎาคม เมื่อฤดูร้อนมาเยือน และก่อนที่โรงเรียนจะปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ทางสมาคมของเราจะจัดนัดพบสมาชิก
พร้อมครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อพบปะสังสรรค์ นำอาหาร
มาปิ้ง ย่าง ร่วมรับประทานอาหารกัน ในบรรยากาศท่ามกลาง
ธรรมชาติป่าเขียว ทุ่งกว้าง และเนินเขาเขียวขจี บ้างก็ร้องเพลง
เต้นรำ หรือร่วมเล่นกาลเล่นกันอย่างสนุกสนาน